Trắc nghiệm Lựa chọn nghề nghiệp
Bước 1: Các câu liệt kê trong mỗi bảng hướng đến các tố chất và năng lực cá nhân. Tương ứng với mỗi mức độ phù hợp, sẽ được quy định một điểm số tương ứng.  Điểm số tương ứng này do bạn tự đánh giá và tự cho điểm theo quy ước sau. Nếu bạn thấy câu đó:
Chưa bao giờ đúng với bạn 0 đ
Chỉ đúng trong một vài trường hợp 1 đ
Chỉ một nửa là đúng với bạn 2 đ
Gần đúng với bạn 3 đ
Hoàn toàn đúng với bạn 4 đ
  Bước 2: Chọn 1 bảng gần giống với tính cách của bạn nhất và cho điểm vào từng câu trong mỗi bảng, và cộng tổng điểm của từng bảng, xác định bảng có điểm số cao nhất:
STT Bảng R (Realistic – Người thực tế) Điểm
1 Tôi có tính tự lập
2 Tôi suy nghĩ thực tế
3 Tôi là người thích nghi với môi trường mới
4 Tôi có thể vận hành, điều khiển các máy móc thiết bị
5 Tôi làm các công việc thủ công như gấp giấy, đan, móc
6 Tôi thích tiếp xúc với thiên nhiên, động vật, cây cỏ
7 Tôi thích những công việc sử dụng tay chân hơn là trí óc
8 Tôi thích những công việc thấy ngay kết quả
9 Tôi thích làmviệc ngoài trời hơn là trong phòng học, văn phòng
10 TỔNG
 
STT Bảng I (Investigative – Người thích nghiên cứu) Điểm
1 Tôi có tìm hiểu khám phá nhiều vấn đề mới
2 Tôi có khả năng phân tích vấn đề
3 Tôi biết suy nghĩ một cách mạch lạc, chặt chẽ
4 Tôi thích thực hiện các thí nghiệm hay nghiên cứu
5 Tôi có khả năng tổng hợp, khái quát, suy đoán những vấn đề
6 Tôi thích những hoạt động điều tra, phân loại, kiểm tra, đánh giá
7 Tôi tự tổ chức công việc mình phái làm
8 Tôi thích suy nghĩ về những vấn đề phức tạp, làm những công việc phức tạp
9 Tôi có khả năng giải quyết các vấn đề
10 TỔNG
 
STT Bảng A (Artistic – Người có tính nghệ sĩ) Điểm
1 Tôi là người dễ xúc động
2 Tôi có óc tưởng tượng phong phú
3 Tôi thích sự tự do, không theo những quy định , quy tắc
4 Tôi có khả năng thuyết trình, diễn xuất
5 Tôi có thể chụp hình hoặc vẽ tranh, trang trí, điêu khắc
6 Tôi có năng khiếu âm nhạc
7 Tôi có khả năng viết, trình bày những ý tưởng của mình
8 Tôi thích làm những công việc mới, những công việc đòi hỏi sự sáng tạo
9 Tôi thoải mái bộc lộ những ý thích
10 TỔNG
 
STT Bảng S (Social – người có Tính xã hội) Điểm
1 Tôi là người thân thiện, hay giúp đỡ người khác
2 Tôi thích gặp gỡ, làm việc với con người
3 Tôi là người lịch sự, tử tế
4 Tôi thích khuyên bảo, huấn luyện hay giảng giái cho người khác
5 Tôi là người biệt lắng nghe
6 Tôi thích các hoạt động chăm sóc sức khỏe của bản thân và người khác
7 Tôi thích các hoạt độngvì mục tiêu chung của công đồng, xã hội
8 Tôi mong muốn mình có thể đóng góp để xã hội tốt đẹp hơn
9 Tôi mong muốn mình có thể đóng góp để xã hội tốt đẹp hơn
10 TỔNG
 
STT Bảng E (Enterprising – Người dám nghĩ dám làm) Điểm
1 Tôi là người có tính phiêu lưu, mạo hiểm
2 Tôi có tính quyết đoán
3 Tôi là người năng động
4 Tôi có khả năng diễn đạt, tranh luận, và thuyết phục người khác
5 Tôi thích các việc quản lý, đánh giá
6 Tôi thường đặt ra các mục tiêu, kế hoạch trong cuộc sống
7 Tôi thích gây ảnh hưởng đến người khác
8 Tôi là người thích cạnh tranh, và muốn mình giói hơn người khác
9 Tôi muốn người khác phải kính trọng, nể phục tôi
10 TỔNG
 
STT Bảng C (Conventional – người công chức) Điểm
1 Tôi là người có đầu óc sắp xếp, tổ chức
2 Tôi có tính cẩn thận
3 Tôi là người chu đáo, chính xác và đáng tin cậy
4 Tôi thích công việc tính toán sổ sách, ghi chép số liệu
5 Tôi thích các công việc lưu trữ, phân loại, cập nhất thông tin
6 Tôi thường đặt ra những mục tiêu, kế hoạch trong cuộc sống
7 Tôi thích dự kiến các khoản thu chi
8 Tôi thích lập thời khóa biểu, sắp xếp lịch làm việc
9 Tôi thích làm việc với các con số, làm việc theo hướng dẫn, quy trình
10 TỔNG
 

Tham khảo John Holland