Ngành đào tạo

Câu hỏi thường gặp

Cơ sở Quận 4

 • Khối ngành Khoa học Sức khỏe: Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Xét nghiệm y học.
 • Vật lý y khoa, Kỹ thuật y sinh
 • Khối ngành Nghệ thuật: Thanh nhạc, Diễn viên điện ảnh - truyền hình, Đạo diễn, Piano
 • Giáo dục mầm non

Cơ sở Quận 7

 • Viện đào tạo Quốc tế NIIE
 • Cơ sở Quận 12 (Các ngành còn lại)
 • Khối ngành Kinh tế - Quản trị
 • Khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ
 • Khối ngành Xã hội nhân văn
 • Khối ngành Mỹ thuật ứng dụng
 • Ngành Truyền thông đa phương tiện

Lưu ý: Có thể học các môn đại cương ở các cơ sở lân cận (Khối Khoa học Sức khỏe qua lại giữa quận 4 và quận 7)

Cơ sở Quận 4

 • Khối ngành Khoa học Sức khỏe: Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Xét nghiệm y học.
 • Vật lý y khoa, Kỹ thuật y sinh
 • Khối ngành Nghệ thuật: Thanh nhạc, Diễn viên điện ảnh - truyền hình, Đạo diễn, Piano
 • Giáo dục mầm non

Cơ sở Quận 7

 • Viện đào tạo Quốc tế NIIE
 • Cơ sở Quận 12 (Các ngành còn lại)
 • Khối ngành Kinh tế - Quản trị
 • Khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ
 • Khối ngành Xã hội nhân văn
 • Khối ngành Mỹ thuật ứng dụng
 • Ngành Truyền thông đa phương tiện

Lưu ý: Có thể học các môn đại cương ở các cơ sở lân cận (Khối Khoa học Sức khỏe qua lại giữa quận 4 và quận 7)

Cơ sở Quận 4

 • Khối ngành Khoa học Sức khỏe: Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Xét nghiệm y học.
 • Vật lý y khoa, Kỹ thuật y sinh
 • Khối ngành Nghệ thuật: Thanh nhạc, Diễn viên điện ảnh - truyền hình, Đạo diễn, Piano
 • Giáo dục mầm non

Cơ sở Quận 7

 • Viện đào tạo Quốc tế NIIE

Cơ sở Quận 12 (Các ngành còn lại)

 • Khối ngành Kinh tế - Quản trị
 • Khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ
 • Khối ngành Xã hội nhân văn
 • Khối ngành Mỹ thuật ứng dụng
 • Ngành Truyền thông đa phương tiện

Lưu ý: Có thể học các môn đại cương ở các cơ sở lân cận (Khối Khoa học Sức khỏe qua lại giữa quận 4 và quận 7)

Liên hệ để được tư vấn

Chương trình tuyển sinh