Ngành đào tạo
30 - CS1 - Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường (Environmental Management) tập trung vào việc thúc đẩy nâng cao kiến thức về tầm ảnh hưởng của con người đến trái đất, đồng thời nỗ lực thực thi các quy định bảo vệ môi trường và phát triển các giải pháp cho các cuộc khủng hoảng tài nguyên, ô nhiễm dựa trên quan điểm khoa học.

Mã ngành : 7850101

Văn bằng : Cử nhân

Thời gian đào tạo : 3 năm

Quản lý tài nguyên và môi trường
Quản lý tài nguyên và môi trường

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Ngành quản lý tài nguyên và môi trường cung cấp kiến thức và kỹ năng để thực hiện vai trò hoạch định chính sách và đưa ra các biện pháp tổng hợp thông qua luật pháp, kinh tế, xã hội, kỹ thuật về khai thác, sử dụng hợp lý các loại tài nguyên thiên nhiên, xử lý chất thải, quy hoạch nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường để hướng đến phát triển bền vững. Các vấn đề như trái đất nóng lên, phá rừng, xói mòn đất, năng lượng sạch hoặc bãi chôn lấp rác là những chủ đề nóng được đào sâu trong ngành học này.

Cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trường là người đưa ra các phương pháp đánh giá, quản lý, bảo vệ, khôi phục các nguồn tài nguyên và môi trường dựa trên cơ sở phân tích thực trạng, xác định các nguyên nhân gây tác động và đề xuất các phương pháp xử lý phù hợp.

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về: quy hoạch môi trường, quản lý chất lượng môi trường; phân tích hệ thống quản lý môi trường, đánh giá rủi ro và tác động môi trường; kỹ thuật xử lý nước cấp, nước thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, khí thải, đất ô nhiễm…
Sinh viên còn được trang bị kỹ năng tin học, tiếng Anh, kỹ năng mềm và sử dụng thành tạo tin học văn phòng cũng như các phần mềm chuyên dụng cho việc quản lý môi trường.

Cơ hội nghề nghiệp

https://tuyensinh.ntt.edu.vn/upload/quan-ly-tai-nguyen/4.jpg

Môi trường học tập

Cơ sở 331 đào tạo sinh viên các ngành về Kinh tế, Kỹ thuật Công nghệ, Xã hội Nhân Văn...được thiết kế với quy mô lớn cùng tổ hợp các khu tiện ích hỗ trợ học tập khác như Hệ thống trung tâm thư viện, phòng tập gym, khu tự học, xưởng thực hành…

Thông tin tuyển sinh

Tổ hợp xét tuyển
Tổ hợp 1 (A00) Toán-Vật lí-Hóa học
Tổ hợp 2 (B00) Toán-Hóa học-Sinh học
Tổ hợp 3 (D07) Toán-Hóa học-Tiếng Anh
Tổ hợp 4 (CN12) ĐTB các môn học lớp 12
Tổ hợp 5 (QG) Điểm thi ĐGNL ĐHQG
Tổ hợp 6 (THPT) ĐTB 1 HK lớp 10-ĐTB 1 HK lớp 11-ĐTB 1 HK lớp 12
Tổ hợp 7 (D90) Toán-Khoa học tự nhiên-Tiếng Anh
Liên hệ để được tư vấn

Chương trình tuyển sinh