Giáo dục mầm non

Mã ngành: 7140201

Thời gian đào tạo: 3,5 năm. Văn bằng: Cử nhân giáo dục mầm non

  • Giáo dục Mầm non (tiếng Anh là Early Childhood Education) là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ cho trẻ em.
  • Giáo dục Mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ từ 3 tháng đến 6 tuổi, tạo sự khởi đầu cho sự phát triển toàn diện của trẻ, đặt nền tảng cho các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.
  • Ngành Giáo dục mầm non hay còn gọi là Sư phạm Mầm non là công việc nuôi dưỡng, chăm sóc dạy dỗ trẻ dưới 6 tuổi. Đặc thù công việc của giáo viên Mầm non là trực tiếp đứng lớp chăm sóc các trẻ, đòi hỏi giáo viên Mầm non khả năng giao tiếp truyền đạt tốt đến các trẻ và các kỹ năng như hát, múa, vẽ tranh, đọc truyện…

Đăng ký ngay

Cơ hội nghề nghiệp

? Làm việc tại trường công lập hay đăng ký làm việc ở trường tư thục.

? Làm giáo viên tự do giảng dạy tại nhà học sinh, hoặc nếu đủ điều kiện về tài chính và tích lũy đủ kinh nghiệm thì có thể tự mở trường.

? Làm Cán bộ trong hệ thống giáo dục và quản lý nhà nước.

? Tham gia nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu giáo dục.

? Làm việc tại các tổ chức phát triển giáo dục phi chính phủ.

Chương trình đào tạo

Thời gian đào tạo & Văn bằng

Chương trình đào tạo

Thời gian đào tạo: 3.5 năm. Văn bằng: Cử nhân giáo dục mầm non

Bao gồm: 45 tín chỉ khối kiến thức đại cương, 14 tín chỉ kiến thức cơ sở ngành, 77 tín chỉ kiến thức ngành và chuyên ngành, 09 tín chỉ khóa luận tốt nghiệp / Chuyên đề tốt nghiệp

Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp?

? Giáo viên tại các cơ sở Giáo dục Mầm non;
? Nghiên cứu viên tại các trung tâm, viện nghiên cứu, các cơ sở ứng dụng khoa học thuộc lĩnh vực khoa học Giáo dục Mầm non;
? Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non;
? Cán bộ quản lý tại các cơ sở Giáo dục Mầm non, chuyên viên Giáo dục Mầm non ở các Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo;
? Tư vấn, hỗ trợ chăm sóc – giáo dục trẻ tại gia đình;
? Chủ trường, nhóm/lớp mầm non tư thục.

Bậc sau đại học:

Có khả năng tiếp tục tham gia học tập ở bậc học cao hơn ở trong nước và nước ngoài thuộc lĩnh vực Giáo dục Mầm non hoặc các lĩnh vực liên quan (tùy vào yêu cầu của cơ sở đào tạo sau đại học).

Giới thiệu ngành Giáo dục mầm non

Môi trường học tập

Phương thức xét tuyển

Phương thức 1:

Xét kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia là điểm cộng 03 môn thi theo tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương thức 2:

  • Tổng ĐTB 1 HK lớp 10+ ĐTB 1 HK lớp 11+ ĐTB 1 HK lớp 12 đạt từ 18 trở lên (được chọn điểm cao nhất trong 2 HK của mỗi năm học).
  • Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 trở lên.
  • Điểm Trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.

Riêng ngành Giáo dục Mầm non cần thêm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của BGDĐT.

Phương thức 3:

Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM và Hà Nội.

Phương thức 4:

Tuyển thẳng các học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.

Tổ hợp xét tuyển:

Tổ hợp 1: Ngữ Văn, Toán, Năng khiếu giáo dục mầm non 1

Tổ hợp 2: Ngữ Văn, Địa, Năng khiếu giáo dục mầm non 1

Tổ hợp 3: Ngữ Văn, Năng khiếu giáo dục mầm non 1, Năng khiếu giáo dục mầm non 2

Tổ hợp 4: Toán, Năng khiếu giáo dục mầm non 1, Năng khiếu giáo dục mầm non 2

Đăng ký ngay