Quay phim (Mới)

Mã ngành: 7210236

Thời gian đào tạo: 4 năm. Văn bằng: Cử nhân

Đào tạo sinh viên trở thành nhà quay phim chuyên nghiệp, có kiến thức cùng năng lực sáng tạo trong quá trình tạo dựng hình ảnh động cho phim, nắm vững và thực hành chuẩn xác các quy tắc sử dụng ánh sáng, màu sắc trong tạo hình Điện ảnh và Truyền hình; Phù hợp với yêu cầu thể hiện cảu mỗi câu chuyện phim. Làm chủ kỹ năng sử dụng máy quay phim hiện đại.

Đăng ký ngay

Cơ hội nghề nghiệp

Chương trình đào tạo

Thời gian đào tạo & Văn bằng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Văn bằng: Cử nhân

Môn học tiêu biểu

Giới thiệu về ngành Quay phim

Môi trường học tập

Phương thức xét tuyển

Phương thức 1:

Xét kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT, đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&DT

Phương thức 2:

Xét điểm trung bình cộng các môn học thuộc tổ hợp xét tuyển, hoặc điểm tổng kết tất cả các môn học năm lớp 12, điểm tối thiểu 6.0 trở lên.

Phương thức 3:

Xét kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Phương thức 4:

Thi tuyển đầu vào do Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức.

Phương thức 5:

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và cử tuyển.

Tổ hợp xét tuyển:

Tổ hợp 1: Văn, Kiến thức chuyên ngành, Xem phim và viết bài bình luận

Đăng ký ngay