Ngành đào tạo ic-27.png
Viện Ứng dụng công nghệ và Phát triển bền vững

Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường)

Sinh viên học chuyên ngành Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường được trang bị kiến thức kỹ thuật máy tính và kỹ năng sử dụng các phần mềm xử lý dữ liệu cũng như lưu trữ, trao đổi thông tin để ứng dụng trong khai thác, quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường để hướng đến phát triển bền vững.

Mã ngành : 7480201_DLMT

Văn bằng : Cử nhân

Thời gian đào tạo : 3.5

Địa điểm học : Q12

Học phí trung bình : --

Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường)
Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường)

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Cử nhân có đủ sức khỏe, kiến thức vững chắc, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu xã hội và nhu cầu của người học, phù hợp với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Có phẩm chất đạo đức, khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm đạt được các chuẩn về kiến thức và học tập nâng cao trình độ chuyên môn; Đủ năng lực làm việc tại các cơ quan, các Trường, các Viện nghiên cứu và các công ty liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin.

Sinh viên học chuyên ngành Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường được trang bị được trang bị các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu tài nguyên môi trường, phân tích rủi ro ảnh hưởng và đánh giá chất lượng môi trường dựa trên các công cụ công nghệ, qua đó đề xuất các giải pháp quản lý và giảm thiểu tác động phù hợp và hiệu quả hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đây là chuyên ngành cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tạo ra liên minh chiến lược với các trường đại học, viện nghiên cứu

Đội ngũ giảng viên năng động, nhiệt huyết và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn cũng như giảng dạy, luôn đồng hành cùng sinh viên từ hoạt động học và nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Nhằm nâng cao năng lực giảng viên, trao đổi học tập/nghiên cứu của sinh viên, đơn vị đào tạo tăng cường liên kết với các Trường/Viện trong và ngoài nước. Trong 5 năm qua, đã ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Warrantek (Việt Nam), Công ty TNHH WSAFE, Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm Tp. HCM (CASE), Công ty Cổ phần VietLabs, Trường Đại học Temasek University (Singapore), Viện Quốc gia Kỹ thuật Toulouse INP (Pháp), Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Công ty TNHH Redachem (Việt Nam), Trường Đại học Veliko Tarnovo (Bulgaria), Hội Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Chương trình đào tạo

- Sinh viên được học thông qua trải nghiệm thực tế, nghiên cứu và dự án.

- Cơ sở vật chất và thiết bị phòng thí nghiệm được đầu tư hiện đại và được bổ sung thiết bị mới hàng năm.

- Sinh viên được tham gia kiến tập, thực tập tại các nhà máy, cơ sở trong lĩnh vực công nghệ thông tin và quản lý tài nguyên môi trường.

- Sinh viên được hỗ trợ kinh phí thực hiện nghiên cứu khoa học, hoạt động khởi nghiệp và sáng tạo.  

- CTĐT được xây dựng nhằm đào tạo sinh viên tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội:

  • CTĐT xây dựng dựa trên những yêu cầu năng lực từ nhà tuyển dụng. Những kiến thức, kỹ năng, thái độ hình thành năng lực nghề được phát triển đáp ứng nhu cầu của xã hội.
  • Các môn học được thiết kế theo dạng module, mỗi môn học tích hợp lý thuyết và thực hành: tạo điều kiện cho SV áp dụng lý thuyết vừa học, vừa phát triển kỹ năng nghề.
  • Với định hướng ứng dụng thực hành, khung chương trình phân bổ số tín chỉ thực hành, đồ án, trải nghiệm và thực tập, khóa luận tốt nghiệp phù hợp đảm bảo cho sinh viên phát triển tốt các kỹ năng, năng lực nghề.

Xuyên suốt chương trình học, sinh viên có nhiều cơ hội được học và thực tập ở các cơ quan, doanh nghiệp, nhà máy,….có cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn qua các chương trình thực tập tại các Trường Đại học ở nước ngoài. Đi đôi lý thuyết đến thực hành, sinh viên của ngành có cơ hội tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng tạo, khởi nghiệp ngay từ khi là sinh viên năm thứ 2 theo các hướng nghiên cứu ứng dụng về chế tạo sản phẩm sinh-hóa học thân thiện môi trường, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học môi trường và công nghệ kỹ thuật xử lý môi trường định hướng phát triển bền vững. Với ưu điểm của thời gian đào tạo 3.5 năm, sinh viên có thể sớm tốt nghiệp đi làm và sẽ được cấp bằng Cử nhân Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường.

Cơ hội nghề nghiệp

https://tuyensinh.ntt.edu.vn/upload/cntt/4.jpg
https://tuyensinh.ntt.edu.vn/upload/cntt/20862916288-ef905f9bef-k.jpg
https://tuyensinh.ntt.edu.vn/upload/cntt/33141439832-4d1ea59a90-k.jpg
https://tuyensinh.ntt.edu.vn/upload/cntt/33141541972-8c32f50a30-k.jpg

Môi trường học tập

Cơ sở vật chất phòng học và phòng thí nghiệm được nhà Trường đầu tư mới hàng năm đáp ứng được nhu cầu học, thực hành và nghiên cứu khoa học của sinh viên. Bên cạnh học tại Trường, sinh viên còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, tham quan, kiến tập
https://tuyensinh.ntt.edu.vn/upload/cntt/20862916288-ef905f9bef-k.jpg
https://tuyensinh.ntt.edu.vn/upload/cntt/33141439832-4d1ea59a90-k.jpg
https://tuyensinh.ntt.edu.vn/upload/cntt/33141541972-8c32f50a30-k.jpg
ic-26.png
ic-25.png

Phương thức xét tuyển

Thông tin tuyển sinh

Tổ hợp xét tuyển
Tổ hợp 1 (A00) Toán-Vật lí-Hóa học
Tổ hợp 2 (A01) Toán-Vật lí-Tiếng Anh
Tổ hợp 3 (B00) Toán-Hóa học-Sinh học
Tổ hợp 4 (D01) Ngữ văn-Toán-Tiếng Anh
Tổ hợp 5 (CN12) ĐTB các môn học lớp 12
Tổ hợp 6 (QG) Điểm thi ĐGNL ĐHQG
Tổ hợp 7 (THPT) ĐTB 1 HK lớp 10-ĐTB 1 HK lớp 11-ĐTB 1 HK lớp 12
Liên hệ để được tư vấn

Chương trình tuyển sinh