Ngành đào tạo

Thông tin thí sinh đăng ký xét tuyển

1. Thông tin thí sinh
Mở rộng
Hộ khẩu thường trú
Địa chỉ đầy đủ:
Địa chỉ nhận giấy báo
Địa chỉ đầy đủ:
Thông tin trường THPT
2. thông tin đăng ký xét tuyển
Vui lòng đăng ký ít nhất 1 hình thức xét tuyển dưới đây. Thí sinh điền đầy đủ thông tin để đăng ký nguyện vọng
Tiêu chí 1: Tổng điểm TB 3 học kỳ (1 học kỳ lớp 10, 1 học kỳ lớp 11, 1 học kỳ lớp 12)
Tiêu chí 2: Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12
Tiêu chí 3: Điểm TB lớp 12
Đăng ký nguyện vọng
Tổng số nguyện vọng:
0
Lệ phí xét tuyển:
0 VNĐ
3. giấy tờ yêu cầu
Tải file lên định dạng ảnh, pdf, doc, docx dung lượng <= 10MB
Học bạ lớp 10
Học bạ lớp 11
Học bạ kì 1 lớp 12
Học bạ kì 2 lớp 12
CCCD mặt trước
CCCD mặt sau
4. thông tin khảo sát
Bạn biết đến trường qua thông tin nào?
( Có thể chọn nhiều hơn 1 đáp án )
5. Người giới thiệu
6. hoàn tất đăng ký
Thu gọn