HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NỘP LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐH, CĐ NĂM 2023 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Từ 31/07/2023 đến 17 giờ 00 ngày 06/08/2023, chức năng thanh toán nguyện vọng trên Hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT sẽ được mở để thí sinh nộp lệ phí xét tuyển. Tất cả thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống đều cần phải thực hiện nghĩa vụ nộp lệ…