Thông báo tuyển sinh khối ngành năng khiếu, nghệ thuật trình độ đại học chính quy – Đợt tháng 7 năm 2023

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo tuyển sinh khối ngành năng khiếu, nghệ thuật trình độ đại học chính quy – Đợt tháng 7 năm 2023 cụ thể như sau: Phương thức tuyển sinh Xét tuyển theo tổ hợp môn quy định Đối với các môn cơ bản (Toán, Vật lý, Ngữ văn,…