Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhận hồ sơ xét tuyển bài thi đánh giá năng lực 2022

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội đợt 1 – Năm 2022 cho tất cả 50 ngành đào tạo tại Trường như sau: Đại học…