Hướng dẫn đăng ký hồ sơ xét tuyển học bạ “trong thời gian giãn cách” tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 1749/UBND-XV ngày 30/5/2021;Để thuận tiện trong quá trình làm hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nhà Trường…