Thư ngỏ của Hiệu Trưởng

“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần vào công học tập của các cháu”. Thực hiện lời dạy của Bác, chúng tôi – tập thể…