Chọn việc vì nhiều tiền sẽ thất bại

Theo thầy Đào Tuấn Đạt, hiệu trưởng trường THPT Anhxtanh, Hà Nội, học sinh cần tìm hiểu ngành nghề, tham khảo ý kiến trước khi đăng ký vào đại học, cao đẳng. Thầy Đào Tuấn Đạt, hiệu trưởng trường THPT Anhxtanh, giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội, vừa chia sẻ bức thư của học…