Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

http://nn.ntt.edu.vn/

Mã ngành: 7220101

Thời gian đào tạo: 3 năm. Văn bằng: Cử nhân

Đào tạo Cử nhân Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam có thể đọc thông viết thạo, nghe nói tiếng Việt tốt; có được vốn kiến thức cơ bản về khoa học xã hội – nhân văn (văn hoá, văn minh, kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam…) và kiến thức nghề nghiệp đủ để hoạt động và công tác hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như: giảng dạy tiếng Việt, biên dịch-phiên dịch, hoạt động kinh doanh, dịch vụ xã hội cần sử dụng tiếng Việt.

  • Cung cấp cho sinh viên kiến thức tương đối toàn diện về tiếng Việt, văn hoá xã hội và văn học Việt Nam.
  • Rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Việt ở mức độ thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường.
  • Bảo đảm cho sinh viên khi tốt nghiệp đạt được trình độ nghiệp vụ, kiến thức xã hội và kiến thức nghề nghiệp đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy tiếng Việt, biên-phiên dịch tiếng Việt sang ngữ đích, các lĩnh vực hoạt động kinh tế và xã hội cần sử dụng tiếng Việt v.v..
  • Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để có thể làm việc trong các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội có quan hệ hợp tác với Việt Nam.
  • Sinh viên hoàn thành chương trình có đầy đủ kỹ năng về ngôn ngữ và văn hóa để làm việc trong môi trường nói tiếng Việt.
  • Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành ngoại ngữ, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hoá – văn minh của Việt Nam.

Đăng ký ngay

Cơ hội nghề nghiệp

Tốt nghiệp cử nhân ngành tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội như: sở văn hóa – thể thao và du lịch, thư viện, báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, viện bảo tàng, văn phòng các cơ quan, đoàn thể thuộc khối hành chính sự nghiệp; làm công tác nghiên cứu ở các viện văn học, ngôn ngữ, văn hoá, trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trung ương và địa phương; làm việc ở các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; cơ quan quản lý giáo dục như: sở/phòng Giáo dục và Đào tạo; tham gia giảng dạy môn ngữ văn ở trường Trung học phổ thông, các trường đại học, cao đẳng (nếu bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm); sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành tiếng Việt và văn hóa Việt Nam sẽ có khả năng tự học, tự nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực ngôn ngữ, văn học, văn hóa. sinh viên có cơ hội và đủ năng lực có thể học lên các bậc cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ ở các chuyên ngành phù hợp như: ngôn ngữ học, văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, lý luận văn học, Hán – Nôm, phương pháp giảng dạy tiếng Việt…

Chương trình đào tạo

Thời gian đào tạo & Văn bằng

Chương trình đào tạo

Thời gian đào tạo: 3 năm. Văn bằng: Cử nhân

Môn học tiêu biểu

Giới thiệu về ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

Môi trường học tập

Phương thức xét tuyển

Phương thức 1:

Xét kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia là điểm cộng 03 môn thi theo tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương thức 2:

  • Tổng ĐTB 1 HK lớp 10+ ĐTB 1 HK lớp 11+ ĐTB 1 HK lớp 12 đạt từ 18 trở lên (được chọn điểm cao nhất trong 2 HK của mỗi năm học)
  • Tổng điểm trung bình 5 HK: ĐTB_HK1 lớp 10 + ĐTB_HK2 lớp 10 + ĐTB_HK1 lớp 11 + ĐTB_HK2 lớp 11 + ĐTB_ HK1 lớp 12 đạt từ 30 trở lên.
  • Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 trở lên.
  • Điểm Trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.

Phương thức 3:

Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM.

Phương thức 4:

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi tay nghề Asean và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.
(Riêng với điều kiện xét tuyển các ngành sức khỏe áp dụng theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT.)

Tổ hợp xét tuyển:

Tổ hợp 1: Văn, Sử, Địa

Tổ hợp 2: Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

Tổ hợp 3: Văn, Sử, Anh

Tổ hợp 4: Văn, Địa, Anh

Đăng ký ngay