Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

Mã ngành: 7220101

Thời gian đào tạo: 3 năm. Văn bằng: Cử nhân

Ngành học Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam giúp tìm hiểu và nghiên cứu về các lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, con người Việt Nam trong suốt tiến trình phát triển lịch sử nhằm góp phần bảo tồn, phát triển di sản văn hóa dân tộc trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa. Ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam đào tạo ra các chuyên gia có phông kiến thức rộng về đất nước, con người Việt Nam, biết làm việc trong môi trường liên ngành và sử dụng thành thạo các kỹ năng nghiên cứu đa ngành, liên ngành, tìm ra các đặc trưng của từng không gian văn hoá – xã hội cụ thể.
Ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam có đối tượng nghiên cứu rộng, không chỉ dừng lại ở các kiến thức tổng quan về ngôn ngữ và văn hóa mà còn đi sâu nghiên cứu những kiến thức, kỹ năng bổ trợ cần thiết để nghiên cứu về các lĩnh vực khác như: kinh doanh, thương mại, du lịch, marketing, giao tiếp trong kinh doanh, quản trị nhân sự, kỹ năng đàm phán, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và các ngành khác.

Đăng ký ngay

Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội việc làm: Tốt nghiệp cử nhân ngành tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội như: sở văn hóa – thể thao và du lịch, thư viện, báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, viện bảo tàng, văn phòng các cơ quan, đoàn thể thuộc khối hành chính sự nghiệp; làm công tác nghiên cứu ở các viện văn học, ngôn ngữ, văn hoá, trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trung ương và địa phương; làm việc ở các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; cơ quan quản lý giáo dục như: sở/phòng Giáo dục và Đào tạo; tham gia giảng dạy môn ngữ văn ở trường Trung học phổ thông, các trường đại học, cao đẳng (nếu bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm); sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành tiếng Việt và văn hóa Việt Nam sẽ có khả năng tự học, tự nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực ngôn ngữ, văn học, văn hóa. sinh viên có cơ hội và đủ năng lực có thể học lên các bậc cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ ở các chuyên ngành phù hợp như: ngôn ngữ học, văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, lý luận văn học, Hán – Nôm, phương pháp giảng dạy tiếng Việt…

Chương trình đào tạo

Thời gian đào tạo & Văn bằng

Thời gian đào tạo: 3 năm. Văn bằng: Cử nhân

Môn học tiêu biểu

Giới thiệu về ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

Môi trường học tập

Phương thức xét tuyển

Phương thức 1:

Xét tuyển kết quả thi THPT năm 2020 theo tổ hợp môn.

Phương thức 2:

  • Tổng ĐTB 1 HK lớp 10+ ĐTB 1 HK lớp 11+ ĐTB 1 HK lớp 12 đạt từ 18 trở lên (được chọn điểm cao nhất trong 2 HK của mỗi năm học)
  • Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 trở lên.
  • Điểm Trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.

Phương thức 3:

Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM.

Phương thức 4:

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và cử tuyển.

Tổ hợp xét tuyển:

Tổ hợp 1: Văn, Sử, Địa

Tổ hợp 2: Toán, Văn, Anh

Tổ hợp 3: Văn, Sử, Anh

Tổ hợp 4: Văn, Địa, Anh

Đăng ký ngay